Lunchföreläsning med E.ON!

Nu har det äntligen satts ett nytt datum på lunchföreläsningen med E.ON, rubrik En global aktör med lokala rötter. Navitas får besök av Björn Persson, regionchef på E.ON Norrköping. Björn kommer berätta om E.ON Norrköpings roll i den globala energifrågan.

E.ON Sverige producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. De har cirka 4 000 medarbetare och omsatte cirka 43 miljarder kronor 2010. Den internationella E.ON-koncernen, som har sitt huvudkontor i Düsseldorf i Tyskland, har 30 miljoner kunder och nästan 90 000 anställda.

Tiden är alltså torsdagen den 24 november kl 12:00 – 13:00, i A2.

Anmälan är nu stängd.