Sök till styrelse!


Hej medlemmar!

Nu har det blivit dags att söka till nästa års styrelse i Navitas Studentförening!

Årsmötet kommer att hållas i mitten av april och därför vill vi redan nu ha in din ansökan. Ett engagemang i Navitas ger dig stora möjligheter att påverka i en ung förening. Du får dels erfarenheter av styrelsearbete och arbetsbördan blir så stor som du själv väljer att göra den. Vissa av styrelseposterna har även hjälp av ett utskott men dessa platser kommer att tillsättas efter årsmötet, detsamma gäller projektgruppen för framtagandet av årets miljöföretag i Linköping.

Så ta nu chansen att söka till styrelsen för LiU:s energi- och miljöförening, ett engagemang som både är kul och ser bra ut på ditt CV!

Nedan följer en beskrivnig av varje post som går att söka. Om du är intresserad av någon av posterna ansöker du genom att maila till navitas.studentforening <at> gmail.com (ersätt <at> med @). Deadline för ansökan är söndagen 25/3. För att vi ska få en bild av vem du är och varför du söker vill vi att du utgår från nedanstående punkter. Försök att vara kortfattad.

Berätta kort om dig själv och vilken post du söker till
Motivera varför du passar för den posten
Vad du tror att du kan tillföra Navitas Studentförening
Varför vill du vara med i styrelsen
Ifall du har några relevanta meriter berätta kort om dem

Om du har några frågor så tveka inte att kontakta oss. Mailadress till respektive styrelsemedlem finner du under fliken ”Kontakt”.

Ordförande:
Som styrelseordförande i Navitas har du det övergripande ansvaret för arbetet i föreningen och samordning av resterande styrelse och dess utskott. Detta innebär att du leder föreningens möten, tar beslut om vad som ska göras och följer upp arbetet. Du är dock aldrig ensam i detta utan har alltid resterande styrelse som stöd. Eftersom föreningen fortfarande är relativt ung har du även stora möjligheter att styra arbetet efter dina egna planer och idéer. Att vara styrelseordförande i Navitas är ett bra sätt att öva sina ledaregenskaper, få erfarenhet av styrelsearbete och samtidigt ett kul och lagom tidskrävande engagemang vid sidan av studierna. Vi söker dig som tycker om att leda, är strukturerad och har idéer som kan driva föreningen vidare.

Kassör:
Som kassör i Navitas studentförening har du huvudansvar för föreningens pengar. Du ansvarar för föreningens löpande bokföring och är tillsammans med ordförande firmatecknare för föreningen. Dessutom är du vice ordförande i föreningen och har således ett nära samarbete med ordförande och leder möten i dennes frånvaro. Dina arbetsuppgifter är bland annat fakturering, betalning av fakturor och hålla koll på inbetalningar på föreningens konto. Dessutom får du stor insyn i samtliga delar av föreningens arbete och har stora möjligheter att påverka. Som kassör får du lära dig rutiner kring bokföring och även hur det är att arbeta i en styrelse. Att vara kassör är ett ansvar som med fördel kan framhävas på ditt CV. Vi söker dig som är noggrann och är bra på att hålla ordning på papper. Du ska ha viljan att lära dig mer om ekonomi och bokföring men behöver inte ha bokfört tidigare.

Event:
Som Eventansvarig får du leda arbetet med att anordna roliga evenemang för Navitas medlemmar. Du har ett uppskattat ansvar och kommer ha otroligt roligt samtidigt som du utvecklar dina ledaregenskaper och din planeringsförmåga. Din uppgift är att se till att ett antal evenemang under året planeras och genomförs, tillsammans med ditt utskott som består av två-tre personer. Det finns stora möjligheter att dina idéer blir till verklighet och du får själv vara med och genomföra dem. Vi söker dig som är kreativ, strukturerad och utåtriktad. Ta chansen att vara med och skapa en stark sammanhållning inom föreningen!

Marknadsföring:
Som marknadsföringsansvarig i Navitas Studentförening får du en unik chans att utveckla dina presentations- och kommunikationsfärdigheter. Det är en mycket utvecklande post där du både har ansvar för kontakten med föreningens medlemmar samt marknadsföring av föreningen utåt. Utskottet, som består av två personer, har även ansvar för nyhetsbrev, föreningens hemsida och andra marknadsföringskanaler. Eftersom du är inblandad i allt som föreningen vill kommunicera får du en central och samordnande roll i det löpande arbetet. Vi söker dig som är social, klarar av att arbeta med flera uppgifter parallellt och vill utveckla sina kommunikationsfärdigheter.

Gästföreläsare/Näringsliv:
Som teamleader för Näringsliv/Gästföreläsning får du arbeta i en nytänkande studentförening där dina egna idéer och förslag är uppskattade och fullt genomförbara. Tillsammans med utskottet som utgörs av 4-5 personer är ni Navitas ansikte ut mot näringslivet där ni förväntas anordna event tillsammans med företag. Genom den ständiga kontakten med företag skapas ovärderliga kontakter för dig och för föreningen. Utskottet förväntas också bjuda in gästföreläsare med koppling till energi/miljö för att inspirationsföreläsa för Navitas medlemmar. Vi söker dig som är driftig, social och har ledaregenskaper. Kom ihåg att möjligheterna med posten är oerhört stora!

Vi ser fram emot din ansökan!