Navitas växer med över 100 procent!


Under den senaste månaden har Navitas vuxit enormt. På bara en månad har vi mer än fördubblat antalet medlemmar och samtidigt fått en stor spridning mellan olika program och sektioner. Lunchföreläsningen med Plantagon sågs av rekordmånga och veckans sittning kommer bli den bästa hittills.