Gästföreläsning med SMHI!

smhi

Vad betyder klimatfrågan för dagens samhällsplanering?

Gästföreläsning med Sten Bergström från SMHI som berättar det senaste om klimatfrågan och dess betydelse för dagens samhällsplanering. Fokus kommer att vara på ombyggnaden av Slussen i Stockholm och Västlänken i Göteborg ur ett klimatperspektiv. Där tas hänsyn till såväl stigande havsnivåer som ökad framtida nederbörd. Medtag egen lunch.

Anmälan på länken: http://navitas.studorg.liu.se/anm/smhi13/anm.php
Begränsat antal platser.

Datum: 18 februari Tid och plats: 12:15-13:00 i C3