Sök eller nominera till Navitas styrelse, 13/14


Nu har det blivit dags att söka till nästa års styrelse i Navitas studentförening!

Ett engagemang i Navitas ger dig stora möjligheter att påverka i en ung förening som kraftigt expanderar. Under det senaste året har vi vuxit med nära 200 % och medlemmarna fortsätter att strömma in vilket tyder på ett stort intresse för energi och miljö på universitetet! Genom att sitta i styrelsen får du möjlighet till stor personlig utveckling samtidigt som du lär känna studenter från andra program och sektioner. Några av styrelseposterna har även hjälp av ett utskott. Dessa platser kommer att tillsättas efter årsmötet den 22 april, och detsamma gäller projektgrupperna för miljöpris och resa.

Ta nu chansen att söka till styrelsen för LiU:s energi- och miljöförening, ett engagemang som både är kul och ser bra ut på ditt CV! Vi kan garantera ett roligt och utvecklande år!

Nedan följer en beskrivning av varje post som går att söka. Om du är intresserad av någon av posterna ansöker du genom att fylla i formuläret. Deadline för ansökan är söndagen 14/4. Om du har några frågor så tveka inte att kontakta oss. Mailadress till respektive styrelsemedlem finns under fliken Kontakt.

Söker eller nominerar gör du på följande länk:
http://navitas.studorg.liu.se/anm/styrelse_vt13/anm.php

Styrelseposter

Ordförande
Som ordförande i Navitas studentförening har du det övergripande ansvaret för att arbetet i föreningen går framåt. Du leder styrelsens och föreningens möten, samt samordnar styrelsen och föreningens utskott. Tillsammans med styrelsen tar du beslut om hur föreningen ska jobba vidare. Du är också den som följer upp att arbetet utförs. Eftersom Navitas fortfarande är en relativt ung förening finns stora möjligheter att påverka vad medlemmarna ska erbjudas och hur styrelsen ska jobba. Som ordförande i Navitas får du chans öva dina ledaregenskaper, utökade kunskaper om styrelsearbete, och dessutom lära känna andra energi- och miljöintresserade studenter. Vi söker dig som tycker om att leda, vill utvecklas, är strukturerad och har idéer om hur föreningen kan bli ännu bättre!

Kassör
Som kassör i Navitas studentförening ansvarar du för föreningens finanser och är tillsammans med ordförande föreningens firmatecknare. Dina arbetsuppgifter består främst i att sköta löpande bokföring, hantera in- och utbetalningar, samt föra protokoll på styrelsemöten. Du kommer att vara vice ordförande för föreningen och har således ett nära samarbete med ordförande och leder möten i dennes frånvaro. Samtidigt får du god insyn i samtliga delar av föreningens arbete och har stora möjligheter att påverka i olika evenemang. Du får lära dig rutiner kring bokföring samtidigt som du får erfarenhet av hur det är att arbeta i en styrelse. Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarsfull och har viljan att lära dig mer om ekonomi. Inga tidigare erfarenheter inom ekonomisk styrning krävs och uppdraget är perfekt för dig som en dag vill driva eget företag eller bara vill lära dig mer om bokföring!

Marknadsföring
Som marknadsföringsansvarig i Navitas Studentförening får du en unik chans att utveckla dina presentations- och kommunikationsfärdigheter. Du får dessutom leda ett utskott! Det är en mycket utvecklande post där du både har ansvar för kontakten med föreningens medlemmar, samt marknadsföring av föreningen utåt. Utskottet, som består av två-tre personer, har även ansvar för nyhetsbrev, föreningens hemsida och andra marknadsföringskanaler som facebook eller twitter. Nytt för i år är att vi också har börjar jobba med sponsorer som blir en del av utskottets arbete. Eftersom du är inblandad i allt som föreningen vill kommunicera får du en central och samordnande roll i det löpande arbetet. Vi söker dig som är social, klarar av att arbeta med flera uppgifter parallellt och vill utveckla sina ledar- och kommunikationsfärdigheter.

Event
Som eventansvarig får du leda arbetet med att anordna roliga evenemang för Navitas medlemmar och föreningsaktiva. Du har ett uppskattat ansvar och kommer ha otroligt roligt samtidigt som du utvecklar dina ledaregenskaper och din planeringsförmåga. Din uppgift är att se till att ett antal evenemang under året planeras och genomförs, tillsammans med ditt utskott som består av två-tre personer. Det finns stora möjligheter att dina idéer blir till verklighet och du får själv vara med och genomföra dem. Vi söker dig som är kreativ, strukturerad och utåtriktad. Ta chansen att vara med och skapa en stark sammanhållning inom föreningen!

Näringsliv
Som näringslivsansvarig har du ansvar för kontakten mellan Navitas och näringslivet. Du leder arbetet med att initiera samarbeten med intressanta företag, bjuda in gästföreläsare och anordna andra event knutna till näringslivet. Tillsammans med ditt utskott på tre-fyra personer har du möjlighet att styra vilka näringslivsaktiviteter som anordnas under året. Möjligheterna med vad du tillsammans med ditt utskott kan åstadkomma är det endast din egen tid och kreativitet som sätter gränserna för, vilket gör det till en utmanade, lärorik, och väldigt spännande post. Vi söker dig som är driven, strukturerad och utåtriktad. Det är en bra möjlighet att knyta nya kontakter och utveckla dina ledaregenskaper. Ta dig an utmaningen och sök näringslivsansvarig!

Projektledare – Resa
Som projektledare ansvarar du för att arrangera en inspirerande studieresa inom Navitas intressen – Energi och Miljö. Resan kan mycket väl ske till något annat land vilket gör ditt arbete till ett stort och spännande projekt. Du kommer att arbeta tillsammans med en projektgrupp som under hela året arbetar med att söka finansiering, hitta besöksmål, ordna transport, med mera. Arbetet sträcker sig hela vägen från idéstadie till genomförande och att vara målinriktad och förutseende är därför viktiga egenskaper som kommer att underlätta ditt arbete. Som projektledare har du ett stort ansvar men också obegränsade möjligheter att förverkliga dina idéer. Med ett engagerat och strukturerat arbetssätt finns inga begränsningar i hur omfattande och spännande resan skall komma att bli!

Projektledare – Miljöpris
Som projektledare i Miljöprisgruppen är du kontaktperson för Navitas studentförenings samarbete med Linköpings miljönätverk. Linköpings miljönätverk är ett kontaktnät av företag och organisationer i Linköpingsregionen som verkar för miljöfrågor. Nätverket delar årligen ut två miljöpriser; Årets miljöföretag i Linköping och Årets hållbara hopp. Tillsammans med Miljöprisgruppen, som utgörs av 4-6 personer, är du Navitas representant på Linköpings miljönätverks nätverksträffar vilket ger dig en chans att knyta kontakter med miljörelaterade företag i Linköping. Förutom att delta på nätverksträffarna är Miljöprisgruppen ansvarig för det praktiska arbetet med Linköpings miljönätverks prisutdelning. Det ger dig chansen att prova dina miljökunskaper i praktiken. Som projektledare för Miljöprisgruppen kommer du också att vara ansvarig för Navitas miljöarbete i form av miljöpolicy, miljömål osv. Vi söker dig som är social, strukturerad och vill utveckla dina ledaregenskaper, erfarenheter inom miljömanagement etc. är meriterande men absolut inget krav.

Övriga förtroendeuppdrag

Revisor
Posten som revisor innebär en relativt liten arbetsbörda som går att sprida ut jämnt under året. Det är ett stort förtroende och innebär ett brett ansvar då revisionsberättelsen är den viktigaste faktorn för om styrelsen ska få ansvarsbefrielse för det gångna året. Uppdraget ger nyttig erfarenhet och blir meriterande på ditt CV.

Ta chansen till ett minnesvärt år!

Med vänlig hälsning
Valberdeningen