Ny officiell huvudsamarbetspartner!

tekniska-verken

Navitas Studentförening kan stolt presentera Tekniska verken som sin nya huvudsamarbetspartner under läsåret 13/14. Samarbetet kommer att innebära två lunchföreläsningar och två kvällsaktiviteter men även en hel del annat spännande, vilket kommer visa sig under året.

Tekniska verken erbjuder flertalet tjänster för omkring 300 000 privat- och företagskunder. Huvudverksamheten ligger inom energiområdet men de erbjuder även tjänster inom exempelvis vatten och avfallshantering. Med sin vision att göra Linköping till ”Världens mest resurseffektiva region” finns det stora möjligheter för ett intressant samarbete.Vi ser fram emot ett spännande läsår med gott samarbete och med många intressanta och lärorika event!