Klädbytardag den 28 November

20131118
Har du kläder som legat alltför länge i din garderob utan att ha kommit till
användning? Är du intresserad av att göra en prestation för miljön och istället
låta kläderna återanvändas? Ta då chansen att byta upp din garderob under
klimatveckan!
LinTeks Klimatvecka anordnar i samarbete med Navitas Studentförening en
klädbytardag den 28 november. Lämna in max 9 av dina plagg i klimatveckans
monter mellan den 25-28 november. Om kläderna är tvättade och i gott skick
byts plagget ut mot ett tillgodokvitto som sedan kan användas under torsdagen
mellan 13.00–16.15 i Colosseum för att bytas ut mot ett annat plagg.
Du är även välkommen att lämna in plagg som inte håller klädbytarstandard,
men dessa kommer istället att skänkas bort. Givetvis ska plaggen ändå vara
hela och rena.
Ta tillfället i akt att få en uppiffad garderob helt gratis!