Lunchföreläsning med Tekniska verken

Detta är den andra lunchföreläsningen som Navitas och Tekniska verken anordnar under detta läsår. Denna gång är temat EU och representanterna från Tekniska verken kommer därför att tala om beslut som tas i EU och vilka effekter de har på energiföretag som Tekniska verken. De kommer även att tala om vad några av deras medarbetare jobbar med tillsammans med olika aktörer i Bryssel.

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet. Spelar det någon roll om vi röstar eller inte?

80 procent av de förutsättningar energibranschen har i Sverige idag styrs av lagar och förordningar som beslutas i EU. Vad gör Tekniska verken för att följa utvecklingen och påverka där det är möjligt?
Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken

Vad gör Tekniska verken konkret i gränssnittet lokalt energibolag/EU?
Henrik Lindståhl, processingenjör är med jämna mellanrum i Bryssel för att ge expertstöd till organisationer som arbetar för att påverka besluten så att de gynnar en långsiktig hållbar utveckling inom energi- och klimatfrågorna.

Anmälan sker på länken:
http://navitas.studorg.liu.se/index.php/aktiviteter/

Sista anmälningsdag är den 13 April