Navitas söker ny styrelse och revisor

Tiden går fort när man har roligt och verksamhetsåret börjar lida mot sitt slut. Det betyder att det blivit dags för Navitas studentförening att tillsätta nästa års styrelse! Känner du att du vill utveckla dina ledaregenskaper och driva en av LiU:s snabbast växande föreningar framåt? Eller känner du den perfekta kandidaten? Sök eller nominera då till styrelsen i Navitas studentförening! Navitas söker även en ny revisor. Ansökan stänger den 6/3

Begreppet hållbarhet blir mer och mer aktuellt och som en del av styrelsen i Navitas får du stora möjligheter att påverka föreningen i och med att vi är en ung förening med en snabbt expanderande medlemskrets. Ett år i Navitas styrelse kommer innebära en grym chans till att träffa likasinnade studenter, personlig utveckling och vi kan garantera att du kommer få ett fantastiskt år!

Styrelsen 16/17 kommer att bestå av fem utskott, en ordförande och en kassör. Posterna som eftersökes är:

• Ordförande
• Kassör
• Reseutskottet
• Nätverksutskottet
• Näringslivsutskottet
• Marknadsföringsutskottet
• Eventutskottet

Dessutom söker Navitas ny revisor.

Länken till ansökan hittar du här:
https://docs.google.com/forms/d/1W8u21vfR4sxvvb-GtA9557AJytyXAoeWBpXrMZzRhfs/viewform

Glöm inte att hålla koll på vår Facebook-sida för mer info om posterna och dess nuvarande innehavare!

 

Här under kan ni läsa lite mer om vad varje post innebär!

Ordförande

Att vara ordförande för styrelsen innebär att ha det övergripande ansvaret för hela organisationen och se till att stadgarna och verksamhetsplanen efterlevs. Det handlar om att organisera och styra möten med övriga styrelsen för att se till att det operativa arbetet sköts. Du har en viktig uppgift att skapa en bra stämning och vara ett stöd för både styrelsemedlemmarna och för de aktiva. Vidare är ordförandens roll att driva det strategiska arbetet för föreningen och utveckla långsiktiga visioner för Navitas roll i framtiden. Eftersom Navitas är en ung förening finns stora möjligheter för dig att påverka hur föreningen skall arbeta nu och i framtiden. I rollen som ordförande får du en stor personlig utveckling och ett utökat kontaktnät med företag och andra som arbetar med hållbarhetsfrågor, samtidigt som du kommer att ha mycket roligt. Vi söker därför dig som är strukturerad, lyhörd, social och som har ett brinnande intresse av att föra föreningen framåt.

 

Kassör

Som kassör i Navitas studentförening ansvarar du för föreningens finanser och är tillsammans med ordförande föreningens firmatecknare. Dina arbetsuppgifter består främst i att sköta löpande bokföring, hantera in- och utbetalningar, samt föra protokoll på styrelsemöten. Du kommer att vara vice ordförande för föreningen och har således ett nära samarbete med ordförande och leder möten i dennes frånvaro. Du får god insyn i samtliga delar av föreningens arbete vilket gör dig till en viktig del i Navitas visionsarbetet. Du får lära dig rutiner kring bokföring samtidigt som du får erfarenhet av hur det är att arbeta i en styrelse. Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarsfull och har viljan att lära dig mer om ekonomi. Inga tidigare erfarenheter inom ekonomisk styrning krävs och uppdraget är perfekt för dig som en dag vill driva eget företag eller bara vill lära dig mer om bokföring!

 

Ordförande reseutskottet

Att vara ansvarig för resor innebär att en möjlighet att arrangera inspirerande studieresor för Navitas medlemmar, med hållbarhet som ledord. Utöver denna erfarnehet får en även en ny gemenskap och en stor chans till stor personlig utveckling.

Tillsammans med utskottet kommer du planera resor, vilket gör ditt arbete till ett stort och spännande projekt. Under året arbetar ni tillsammans med att kontakta intressanta företag och organisationer, hitta nya spännande besöksmål, ordna med boende och transporter, lägga upp och följa en budget med mera. Arbetet sträcker sig hela vägen från idéstadie till genomförande, att vara målinriktad och förutseende är därför viktiga egenskaper. Som projektledare har du ett stort ansvar men också obegränsade möjligheter att förverkliga dina idéer, med rätt arbetssätt finns det stora möjligheter!

 

Ordförande Nätverksutskottet

Nätverksutskottet är ett helt nytt utskott från och med rekryteringen 2016. Detta betyder att ordförande för Nätverksutskottet kommer vara med och forma utskottet och de samarbeten som Navitas har med Linköpings miljönätverk och Liu. Vidare kommer även nya samarbeten att utvecklas med t.ex. Linköpings kommun, Östergötlandsregionen och andra externa intressenter.

Detta arbete kräver att du är social och kan hålla många bollar i luften. I utskottet kommer det finnas personer som har ansvar för kontakten med de olika aktörerna men det är din uppgift att se till att alla samarbeten rör sig framåt och att försöka hitta kreativa samarbeten och påverkningsvägar så att Navitas kan göra större skillnad. Din roll skall vara att få utskottet att samarbeta trots att de har olika individuella uppgifter och självklart se till att alla har kul! Det är ett spännande arbetet som drivs av dig och ditt utskotts visioner. Du får förutom chansen att knyta kontakter med människor som arbetar och brinner för miljöfrågor en möjlighet att påverka universitetet såväl som kommunen.

 

Ordförande Näringslivsutskottet

Huvudsakliga syftet som verksam inom näringslivsutskottet är att skapa och förvalta samarbeten med företag och organisationer, för att tillsammans med dem arrangera olika evenemang med mål att öka medlemmarnas inblick i hållbarhetsbranschen och möjlighet att skapa kontakt med potentiella, framtida arbetsgivare. Rollen som ordförande för detta utskott är således att driva utskottet mot detta ändamål, genom att samordna möten och det operativa arbetet.

Tiden som ordförande i näringslivsutskottet är mycket lärorikt och man utvecklar bland annat sin ledarskapsförmåga och kommunikativa förmåga samt lär sig arrangera evenemang. Du ges stort utrymme att förverkliga dina egna drömmar och visioner för intressanta samarbeten och som styrelserepresentant har du möjlighet att påverka föreningens framtid.

 

Ordförande marknadsföringsutskottet

Som ordförande för marknadsföringsutskottet är du Navitas ansikte utåt, men även inåt. Tillsammans med ditt utskott är ni ansvariga för all kommunikation till både potentiella medlemmar och befintliga medlemmar. Marknadsföringsposten innebär att rekrytera nya medlemmar, hålla medlemmarna up to date genom bland annat nyhetsbrev, sociala medier och hemsidan samtidigt som du ska sprida Navitas budskap över campus. Du är inblandad i många sidor av föreningens arbete och får en central och samordnande roll i, mycket av detta sker parallellt. Vi söker alltså dig som gillar att ha många bollar i luften, som är social och som vill utveckla sina ledar- och kommunikationserfarenheter. I och med att Navitas är en ganska nystartad förening har vi inte hunnit sprida oss över hela LiU ännu så det finns stora möjligheter att sprida föreningen ytterligare.

 

Ordförande Eventutskottet

Som eventansvarig får du tillsammans med ditt utskott planera väldigt fritt vilka event ni vill anordna, det är bara fantasin (och ibland kassören) som sätter gränser. Eventen ska ge studenter en möjlighet att träffa andra studenter med ett hållbarhetsintresse och förhoppningsvis kunna öka hållbarhetsintresset ytterligare. Som ordförande för utskottet delar du ut arbetsuppgifter till dina utskottisar och ser till att de utförs i tid, för att ni tillsammans ska kunna anordna så bra event som möjligt. Du ska även försöka se till att de aktiva inom föreningen har så roligt som möjligt under året, genom att anordna exempelvis bastukvällar, ekologiska drinkrundor och mindre sittningar. Du får också möjlighet att samarbeta och anordna event med andra föreningar på universitetet, vilket är väldigt lärorikt och kul.

 

Revisor

Revisorns uppgift är att revidera att föreningen sköts på rätt sätt samt att vägleda där det finns frågor om hur uppgifter skall skötas. Det handlar främst om att verifiera bokföringenbeslutsmässigheten och verksamheten i en organisation. 
 
Revisorn har ingen direkt koppling till föreningen eller styrelsen utan skall agera som en objektiv tillsynsperson. Det är viktigt att en god kontakt upprätthålls mellan revisorn och styrelsen för att få en så bra revision som möjligt.  
Personen som söks till posten är ansvarsfull, självständig och har intresse för att lära sig mer och få praktisk erfarenhet om revision.