Sammanfattning av Visionsträffen med Sverker Wadstein 3/2

Visionsmötet med Sverker Wadstein den 3/2 var en mycket givande kväll med många bra tankar och åsikter som kommer att hjälpa att driva föreningen till det vi vill att den skall uppnå. I detta dokument finns en sammanfattning av vad som sades under kvällen. Tankarna kommer att bearbetas av styrelsen för att utveckla en mer strukturerad organisation och ge ett tydligare fokus på vart vi är på väg och hur vi skall komma dit. Visionsmöte Sverker 3-2
NN