Kallelse till Navitas årsmöte

Kära Navitasmedlemmar,

Dagen är kommen då det är dags för Navitas årsmöte där propositioner för revidering av stadgarna, verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 16/17, ett sprillans nytt visionsdokument samt valberedningens nomineringar för Styrelsen 16/17 kommer att röstas igenom.

Årsmötet äger rum den 12/4 kl 17.15 i sal C3 på Campus Valla.


Du har som medlem rösträtt och möjlighet att påverka föreningens framtid på årsmötet. Är du inte medlem/känner någon som vill bli medlem kan ni bli det på följande länk:
http://navitas.studorg.liu.se/index.php/medlem/

Gällande stadgar finner ni här
http://navitas.studorg.liu.se/wp-content/uploads/2014/12/Stadgar-Navitas-Studentförening-2014.05.01.pdf