Studentevent med Accenture

Välkomna till ett studentevent i Stockholm den 4e april om digitalisering, hållbarhet och innovation!
Träffa representanter från Accenture och Fjord och diskutera utvalda marknadstrender och få möjlighet att praktisera Rapid Innovation, som är en innovationsmetod som Fjord använder sig av för att snabbt och fokuserat hjälpa företag att på ett hållbart sätt hantera marknadens stora digitala utmaningar.
Skicka ditt CV och en kort motivering till sandra.astergren@accenture.com om varför du vill delta senast den 19e mars. Antalet platser är begränsade, Accenture står för reskostnaderna.

17308923_1460675483964205_6800387957041179842_n