FAQ

Vad står föreningen för?
Navitas Studentförening strävar inte efter att sätta en agenda i specifika sakfrågor, målet är snarare att skapa ett forum och kontaktnät för studenter som är intresserade av frågor rörande hållbar utveckling av samhället.

Varför ska jag bli medlem?
Navitas Studentförening ger dig förutsättningar att skapa kontakter och utbyta idéer med företag, organisationer och studenter med intresse för energi och miljö. Du kan som medlem dessutom medverka vid Navitas Studentförenings olika sociala arrangemang, se fliken Aktiviteter.

Kostar det något att vara medlem?
Medlemskap är gratis.

Vad ingår i medlemskapet?
Föreningen anordnar olika typer av miljö- och energirelaterade events för sina medlemmar. Det kan vara allt från gästföreläsningar och miljöcase till grill- och filmkvällar. Samtliga events bekostas i så stor utsträckning som möjligt av föreningen. Föreningens eventuella överskott går alltid tillbaka till medlemmarna.

Jag vill engagera mig i föreningen, hur skall jag gå tillväga?
Kontakta oss via e-post och presentera dig själv, vad du skulle vilja göra och vad du kan göra för oss.