Medlem

Är du intresserad av att möta och umgås med andra drivna och hållbarhetsintresserade studenter? Bli då medlem i Navitas Studentförening!

Vi är en studentförening som vill knyta samman studenter med olika bakgrund, utbildning och tankebanor för att skapa en kreativ plattform där hållbarhet, energi och miljö är i fokus. Vårt mål är att inspirera fler till att intressera sig för området genom att knyta kontakter med spännande företag och gästföreläsare men också genom sociala event för våra medlemmar.

Som medlem i Navitas studentförening får du:

  • Vara en del av universitetets främsta hållbarhetsförening.
  • Knyta kontakter med näringslivet och entreprenörer inom området.
  • Delta i lunchföreläsningar och inspirerande gästföreläsningar.
  • Gå på sittningar, julbord, volleybollturneringar och andra roliga sociala event.
  • Få tillgång till ett brett kontaktnätverk inom energi, miljö och hållbarhet.

Ett medlemskap i Navitas Studentförening är gratis. Man kan när som helst gå ur föreningen genom att skicka ett mail till föreningens styrelse. Om man bryter mot lagen eller bryter mot stadgarna blir man utesluten ur föreningen.