Om

Navitas Studentförening är en öppen förening för hållbarhetsintresserade studenter vid Linköpings Universitet. Föreningens huvudsyfte är att verka för en hållbar utveckling genom att inspirera och utbilda samt föra samman studenter intresserade av detta område.

Vi erbjuder våra medlemmar ett stort utbud av evenemang, bl.a. lunchföreläsningar och eftermiddagsevent med samarbetande företag, gästföreläsningar, sittningar, resor och studiebesök.

Organisationen utgörs av fem utskott: Eventutskottet, Marknadsföringsutskottet, Nätverksutskottet, Näringslivsutskottet och Reseutskottet.
Styrelsen representeras av en Ordförande, en Kassör och fem Ledamöter tillika Utskottsordföranden.

Plusgiro 61 05 13-4
Organisationsnr 802456 – 6245
Stadgar 2014-05-01
Mötesprotokoll

Ordförande Navitas:
Per Kihlström
Övriga styrelsen:
Jesper Bergman
Lovisa Grönhaug
Viktoria Kindesjö
Agnes Nilsson
Viktor Tutturen
Emmy Bergman

 

Mötesprotokoll

VT16
HT15
VT14
HT13
VT13
HT12